Novice

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe za 7 operacij izbranih na 4. Javnem pozivu za za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline, v programskem obdobju 2014 – 2020.

Potrjene operacije so:

Operacija Prijavitelj
Povodni mož priporoča in svetuje Planinsko društvo Ravne na Koroškem
Nakup zložljivih stolov in transportnih vozičkov JKZ Narodni dom Mežica
Vadba za dvig kvalitete življenja za starejše Športno društvo HERKUL
Lovski tabor za mlade na Ninotovi koči Lovska družina Peca Mežica
Gozdna kopel v Mežiški dolini Društvo ALTRA
Igra na prostem Društvo upokojencev Prevalje
Druga knjiga KID Radovednež

 

 

Lokalna akcijska skupina LAS Mežiške doline je 15. novembra 2022 objavila 4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline, v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinanciranih iz sklada EKSRP, na območjih občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

Javn poziv je bil namenjem manjšim operacijam z upravičenimi stroški do 5.000€. S tem smo želeli sredstva razdeliti med društva, zavode in podobne lokalne akterje.

Do roka za oddajo, 31. januarja 2023, je na sedež LAS Mežiške doline prispelo 13 vlog za prijavo operacije.

Ocenjevalna komisija je ocenila prispele vloge in podala predlog Upravnemu odboru, ki je potrdil devet najbolje ocenjenih operacij:

OPERACIJA PRIJAVITELJ PARTNERJI
Gozdna kopel v Mežiški dolini Društvo Altra CSD Koroška, Planinsko društvo Mežica
E – opraševalec Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem Mladinski svet Ravne na Koroškem
Povodni mož priporoča in svetuje Planinsko društvo Ravne na Koroškem /
Lovski tabor za mlade na Ninotovi koči Lovska družina Peca Mežica Društvo medgeneracijski center Mežica
Druga knjiga KID Radovednež KMKC Kompleks, Občina Ravne na Koroškem
Ureditev gorsko kolesarske poti Ziptrail Turistično društvo Črna na Koroškem Športno društvo MTB Koroška, Občina Črna na Koroškem
Vadba za dvig kvalitete življenja starejših Športno društvo Herkul Koroška Igralko, Marko Knežar s.p.
Nakup zložljivih stolov in transportnih vozičkov Javni kulturni zavod Narodni dom Mežica Turistično društvo Mežica, KD Pihalni orkester Rudnika Mežica
Igra na prostem Društvo upokojencev Prevalje Občina Prevalje

Vloge izbranih operacij smo posredovali v nadaljnjo obravnavo na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

LAS Mežiške doline, skupaj z občinami Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem,  vabi vse zainteresirane, ki bi želeli sodelovati pri oblikovanju skupnega lokalnega razvoja, k predložitvi projektnih idej za pripravo programskega dela Strategije Lokalnega Razvoja za območje Mežiške doline.

 Tudi v programskem obdobju v katerega stopamo se bo na ravni Slovenije izvajal pristop CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), katerega najpomembnejši princip je pristop “od spodaj navzgor”, ki omogoča lokalnemu prebivalstvu, da se vključi v oblikovanje prioritet in razvojnih usmeritev lokalnega območja.

Podlaga za delovanje LAS Mežiške doline v novi finančni perspektivi bo kvalitetno pripravljena Strategija lokalnega razvoja, ki jo lahko sooblikujete tudi vi tako, da nam pošljete vaše pobude v obliki projektnih idej.

Projektne ideje nam pošljite na naš elektronski naslov na izpolnjenem obrazcu, ki je dosegljiv TUKAJ.

Ali pa nam jih preprosto zaupajte v sporočilu na elektronski naslov Viktorija.barbic@las-md.si

Za dodatne informacije smo vam na voljo na številki 059 091 080 (Viktorija Barbič).

 Posredovanje projektnih idej ne pomeni kandidiranje na razpis in tudi ne dejanske dodelitve finančnih sredstev!

 

 

V sklopu projekta Skupaj za varni jutri smo v preteklem letu organizirali številne športne aktivnosti kot so plavanje, funkcionalna vadba, samoobramba za ženske, nordijska hoja… V januarju pa smo začeli z zadnjo vadbo pred koncem projekta – intenzivna funkcionalna vadba z osnovami boksa.

Funkcionalna vadba je vadba za celo telo, ki pozitivno vpliva na vse naše gibalne sposobnosti in nam s tem olajša, opravljanje vsakodnevnih aktivnosti.  Z redno vadbo zmanjšamo možnost nastanka težav z mišicami in sklepi in ob tem izboljšujemo svoje počutje, telesno držo in telesno sestavo. Poleg funkcionalne vadbe so se imele udeleženke možnost preizkusiti tudi v boksu.

S projektom želimo širši javnosti prikazati pomen gibanja tako za duševno kot tudi za telesno zdravje.

Prevladujoč pozitiven odziv kaže na željo po nadaljevanju športnih aktivnosti, kar bomo upoštevali tudi pri pripravi Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2021-2027. 

Vsem udeležencem pa se srčno zahvaljujemo za pozitiven odziv in redno treniranje!

 

 

V soboto smo na Prevaljah v okviru projekta Koroška mreža podpornega okolja za mlade KOR-NET, v sodelovanju z LAS Mežiške doline, organizirali okroglo mizo MLADI V MEŽIŠKI DOLINI, na kateri so sodelovali predstavniki 10 organizacij, ki združujejo mlade v Mežiški dolini.
.
Po zanimivi debati smo se prisotni strinjali, da se v dolini premalo povezujemo, da je treba več narediti za aktivacijo mladih, da manjka znanja in izkušenj za prijave na javne razpise,… Druženje smo zaključili z dogovorom, da uvedemo redna srečanja v podobni sestavi in tako s sodelovanjem nadgradimo mladinske aktivnosti v Mežiški dolini.
.
Pogovoru se je pridružil tudi prevaljski župan dr. Matic Tasič, ki je pozdravil tovrstne dogodke in obljubil nadaljnjo podporo Občine mladinski dejavnosti.
.