Osebna izkaznica

Lokalno partnerstvo Lokalna akcijska skupina Mežiške doline, ki šteje 52 članov, je bilo ustanovljeno v letu 2015 z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja Mežiške doline po pristopu »od spodaj navzgor« in s ciljem spodbujanja socialnega vključevanja, boja proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanja regionalnih razvojnih razlik in gospodarskega razvoja lokalnega območja.

Podjetje A.L.P. Peca, d.o.o. je vodilni partner LAS Mežiške doline in ga zastopa v upravnih in finančnih zadevah.

Za izvajanje Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), se LAS Mežiške doline financira iz dveh skladov: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), ki je tudi vodilni sklad in prispeva sredstva za delovanje LAS.

Pod okriljem LAS Mežiške doline se izvajajo tri vrste operacij:

  • Operacije izbrane Javnem pozivu LAS, ki jih potrdi Upravni odbor,
  • Skupne operacije območja LAS Mežiške doline, ki jih potrdi Skupščina in jih izvaja LAS
  • Operacije sodelovanja LAS, ki jih LAS Mežiške doline izvaja v partnerstvu s slovenskimi in tujimi LAS

 

S podporo evropskih sredstev na območju spodbujamo aktiven in zdrav življenjski slog prebivalcev ter zagotavljamo infrastrukturo za kakovostno življenjsko in bivalno okolje v Mežiški dolini. Prizadevamo si za razvoj dejavnosti za prosti čas in kulturnih dejavnosti, podpiramo aktivnosti mladih, …  Pomemben za območje Mežiške doline pa je  tudi razvoj trajnostnega turizma, saj številni kotički območja ponujajo priložnost za varen in miren oddih, spoznavanje redkih živalskih in rastlinskih vrst, atraktivno gorsko kolesarjenje, plezanje in pohodništvo, spoznavanje kulturne in zgodovinske dediščine, pokušino dobre hrane in tradicionalne pijače, spoznavanje podzemlja Pece ter skrivnostnih legend in pravljičnih bitij doline med Uršljo Goro in Peco.

 

OSNOVNI PODATKI:

Naziv LAS: Pogodbeno partnerstvo LAS Mežiške doline

Naslov LAS: Prežihova ulica 17, Ravne na Koroškem

Naslov varnega elektronskega predala: las-md@vep.si

Spletna stran LAS: www.las-md.si

Elektronska Pošta: info@las-md.si

Predsednik LAS: Milan Škafar

Vodilni partner LAS: A.L.P. Peca d.o.o.

Naslov vodilnega partnerja LAS: Prežihova ulica 17, Ravne na Koroškem

Vodilni partner LAS: A.L.P. Peca d.o.o.

Naslov vodilnega partnerja LAS: Prežihova ulica 17, Ravne na Koroškem

Številka transakcijskega računa LAS: SI56 1010 0005 4737 968

Velikost območja LAS: 303,9 km2

Število prebivalcev LAS: 24.939

Število občin: 4

Vključene občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem

Kohezijska regija: Vzhodna

Datum ustanovitve lokalnega partnerstva: 9. 10. 2015

Število članov LAS: 52