Postani član LAS Mežiške doline

POVABILO K ČLANSTVU V LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI LAS MEŽIŠKE DOLINE V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2021–2027

A.L.P. PECA d.o.o., vodilni partner LAS, na podlagi Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 (Uradni list RS, št. 161/22, z dne 23. 12. 2022) in na podlagi sklepa Upravnega odbora LAS Mežiške doline na 32. redni seji z dne, 24.01.2023, objavlja:

Javni poziv za vstop novih članov v lokalno akcijsko skupino LAS Mežiške doline

v programskem obdobju 2021-2027.

Vabimo zainteresirano javnost z območja občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem, da se včlani v lokalno partnerstvo LAS Mežiške doline. LAS bo tudi v novem programskem obdobju nadaljevala svoje poslanstvo v smislu spodbujanja trajnostnega in uravnoteženega razvoja na območju Mežiške doline ob združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov, po pristopu »od spodaj navzgor«, kot je to značilno za pristop LEADER/CLLD.

V okviru pristopa LEADER/CLLD se povezujejo ukrepi in sredstva iz dveh strukturnih skladov EU:

– Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSPR) in

– Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

V LAS se lahko vključijo predstavniki javnih ter zasebnih subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem, in sicer:

  • javni sektor (občine, javni zavodi, javne agencije in druge osebe javnega prava …);
  • ekonomski sektor (podjetja, samostojni podjetniki, nosilci dop. dej. na kmetijah, zadruge …);
  • zasebni sektor ( fizične osebe, društva, zasebni zavodi, fundacije in druge pravne osebe zasebnega prava …).

 

Članstvo v LAS je prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji. Javni poziv je odprt skozi celotno programsko obdobje 2021–2027, prvi rok za vstop v članstvo LAS Mežiške doline pa je četrtek, 9.2.2023! 

Izpolnjeno in podpisano PRISTOPNO IZJAVO ZA VČLANITEV v LAS Mežiške doline lahko posredujete na enega od načinov:

  • osebno na sedež vodilnega partnerja LAS Mežiške doline: A.L.P. PECA d.o.o., Prežihova 17, 2390 Ravne na Koroškem (vsak delovni dan med 8.00 in 13.00)
  • po pošti na naslov vodilnega partnerja LAS Mežiške doline: A.L.P. PECA d.o.o., Prežihova 17, 2390 Ravne na Koroškem ali
  • po e-pošti: barbic@las-md.si (pošljete skenirano podpisano izjavo v pdf formatu).

 

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 059 091 080 ali preko e-pošte: viktorija.barbic@las-md.si.  Kontaktna oseba je Viktorija Barbič.

PRISTOPNA IZJAVA: