4. Javni poziv 2022

Lokalna akcijska skupina LAS Mežiške doline dne 15. 11. 2022 objavlja 4. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline, v programskem obdobju 2014 – 2020  sofinanciranih iz sklada EKSRP, na območjih občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.

Javni poziv bo odprt do torka, 31. 01. 2023.

Javni poziv LAS z vsemi dokumenti potrebnimi za prijavo:

Povezava do Uredbe CLLD

Povezava do Strategije Lokalnega razvoja LAS Mežiške doline

Dodatne informacije o javnem pozivu lahko dobite:

  • po elektronski pošti: info@las-md.si,
  • po telefonu: 059 091 080, vsak delovni dan med 8. in 13. uro,
  • osebno, po predhodnem dogovoru, na sedežu A.L.P. Peca, Prežihova 17, 2390 Ravne na Koroškem

Zadnji rok za oddajo pisnih vprašanj: 24. 01. 2023 do 13. ure.

Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani LAS Mežiške doline.

Informativne delavnice za predstavitev javnega poziva bodo na štirih lokacijah:

Datum Lokacija Ura
Ponedeljek, 5.12.2022 RAVNE NA KOROŠKEM,

sejna soba na občini Ravne na Koroškem

 

16.00

Torek, 6.12.2022 MEŽICA,

sejna soba na občini Mežica

 

16.00

Četrtek, 8.12.2022 PREVALJE,

Vresova soba, 1. nadstropje na občini Prevalje

 

16.00

Sreda, 14.12.2022 ČRNA NA KOROŠKEM,

sejna soba na občini Črna na Koroškem

 

16.00