4. Javni poziv

Prijavitelj operacije: Športno društvo Herkul

 

Partnerji: Igralko, Marko Knežar S.P.

 

Izvedba operacije: 1. 4. 2023 – 30. 11. 2023

 

Naša prioriteta, je doseči celostni program, v katerega bodo vključene tri glavne komponente – vodena funkcionalna vadba, podprta z delavnicami psihoterapije in zdrave prehrane. S skrbno pripravljenim programom, želimo vzpostaviti potrebno motivacijo in pogoje za spodbujanje dobrega zdravja v starosti. Želimo doseči boljšo kakovost življenja, večjo neodvisnost posameznika, in s tem daljše obdobje aktivnosti ljudi.

Z vadbo, želimo starejše (upokojence) spodbuditi, k bolj aktivnemu življenjskemu slogu, ob enem, pa koristno zapolniti njihov prosti čas. Vadba za starejše, je izjemnega pomena pri ohranjanju zdravja, telesne energije in moči za vsakdanje življenje. Splošno znano je, da odstotek mišične mase s starostjo upada, na drugi strani pa se veča odstotek telesne maščobe, prav zaradi tega, je še toliko bolj pomembno, da krepimo svoje mišice, in s tem vplivamo na kvaliteto življenja. S starostjo prav tako upada mineralna gostota kosti, dokazno, z vadbo kjer so dodane uteži, elastike, različne naprave … pozitivno vplivamo na ohranjanje in rast mišic, s tem pa postajajo močnejše tudi naše kosti, posledično imamo manj možnosti za poškodbe. Z anaerobno vadbo, pod nadzorom usposobljenega trenerja, dosežemo boljše psiho fizično stanje.

Vadba, ne le fizično izboljša naše telo, ima velik vpliv tudi na stanje uma. Z vključenostjo v skupino, pridobimo tudi na samozavesti, gradimo prijateljstva in se medsebojno povezujemo. Predstavlja prijetno s koristnim.

Vadbo želimo strokovno podpreti z delavnicami psihoterapije, s katerimi bomo reševali vsakodnevne težave in stiske starejših, kot so odmikanje od družbe, osamelost, težko sprejemanje starosti … in na drugi strani podpreti s delavnicami o zdravi prehrani, ki bodo temeljile na pravilno sestavljeni prehrani posebej za starejše.

 

Celotni opis operacije:

Prijavitelj operacije: Turistično društvo Črna na Koroškem

 

Partnerji: Športno društvo MTB Koroška in Občina Črna na Koroškem

 

Izvedba operacije: 1. 6. 2023 – 31. 12. 2023

 

Manko primernih namenskih gorsko kolesarskih poti/prog. Dodatna aktivnost v Outdoor parku Črna, namenjena tako lokalnim gorskim kolesarjem, kot obiskovalcem, turistom, ki namensko obiščejo destinacijo, katera ponuja možnosti tovrstne, specializirane rekreacije.

 

Cilj, ki ga želijo doseči je izboljšanje pogojev za razvoj gorskega kolesarjenja v zgornji Mežiški dolini. Povečanje števila namenskih gorsko kolesarskih prog s čimer izdatno izboljšajo možnosti za obisk potencialnih gostov – gorskih kolesarjev.

 

Predvideni rezultat ureditve namenske gorsko kolesarske poti je ureditev 1,15 km dolge namenske poti/proge za vožnjo z gorskimi kolesi.

 

Celotni opis operacije:

Prijavitelj operacije: Planinsko društvo Ravne na Koroškem

 

Partnerji: /

 

Izvedba operacije: 1. 4. 2023 – 31. 7. 2023

 

 

Koča na Naravskih ledinah stoji na jasi na 1071m pod Uršljo goro. Je lahko dostopna z avtomobilom, avtobusom ali peš. Odprta je vse dni od junija do konca septembra, sicer pa ob sobotah nedeljah in praznikih. Počitniški meseci so pravo vabilo za družine, športnike in druge, da tu preživijo kratek oddih in se naužijejo naravnih lepot.

Da bi ponudbo priljubljene izletniške in rekreacijske točke dopolnili in nadgradili, bodo v koči uredili sobo, kjer se bodo obiskivalci na igriv način seznanili s pripovedko o Povodnem možu na Uršlji gori. Soba bo namenjena starim in mladim ter otrokom in bo imela poučni, družabni in sprostitveni značaj.

Z novim produktom bodo obiskovalcem omogočili prijazno, pravljično in poučno bivanje v naravi z dodatkom obujanje kulturne dediščine in ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja narave.

Prav tako bodo v okviru opracije uredili in natisnili  knjižico z napotki Povodnega moža.

Organizirali bodo otvoritveni dogodek na katerega bodo povabili otroke skupaj s starši, dedki in babicami.

 

Celotni opis operacije:

Prijavitelj operacije: Javni kulturni zavod Narodni dom Mežica

 

Partnerji: Turistično društvo Mežica in Kulturno društvo pihalni orkester Rudnika Mežica

 

Izvedba operacije: 1. 4. 2023 – 1. 7. 2023

 

JKZ Narodni dom Mežica v sodelovanju z mnogimi društvi, OŠ Mežica, Vrtcem Mežica, medgeneracijskim centrom itd. organizira večje število kulturnih in družabnih dogodkov na prostem ali v športni dvorani. Za večje dogodke se je do sedaj izposojalo stole iz drugih občin. Stoli, ki pa jih imajo pa so tudi že dotrajani. Cilj operacije je, da bodo imeli v občini Mežica lastno opremo za takšne prireditve in dogodke, ki bo omogočala enostaven transport in njeno postavitev.

 

Celotni opis operacije:

Prijavitelj operacije: Lovska družina Peca Mežica

 

Partner: Društvo medgeneracijski center Mežica

 

Izvedba operacije: 1. 6. 2023 – 30. 9. 2023

 

Občina Mežica slovi po bogati tradiciji lova, lovskih običajih in tudi lovski kulturi. Že zelo zgodaj so lovci v občini samostojno izvajali lov, kar je velika redkost v Sloveniji. To pomeni, da imajo lokalne lovske družine zahtevno nalogo pri skrbi za naravo in populacijo divjadi, saj jimprimanjkuje članov oz. podmladka, naslednikov…

Da bi lažje poskrbeli za območje v smislu varovanja narave, ekologije, sobivanja v naravnem okolju in dvig lovske kulture, se povezujejo z lovskimi družinami na območju Mežiške doline in širše. Hkrati pa si prizadevajo, da bi svoje poslanstvo čim bolje predstavili mladim, mladostnike zbližali z naravo in njenimi zakonitostmi… Ena izmed oblik dela z mladimi je tudi »lovski tabor«, na katerem udeleženci teoretično in praktično spoznavajo divjad, ter nelovne vrste, ki živijo na tem območju. Danes mladina v lovu večinoma vidi le okrutno in nasilno odstranjevanje živali, zato je pomembno, da jih podučijo, da je lovstvo veliko več, kot le lov. Mladim želijo predstaviti kako pomembna dejavnost je lovstvo in njegovo vlogo za zdravje celotnega ekosistema. Udeležencem lovskega tabora bodo pokazali, kako lovci opazujejo, hranijo, sledijo in v vseh pogledih skrbijo za živali na svojem območju. Urban način življenja nas vedno bolj odmika od narave, zato bodo udeleženci tabora spoznali tudi osnove preživetja v naravi.

Ninotova koča je bila zgrajena 1960 leta in jo je potrebno obnavljati ter vzdrževati, da bodo lahko izvajali tabore za mlade, tako bodo vsako leto namenili nekaj sredstev za obnovo. Stare koče je potrebno ohranjati in tako obdržati stik ljudi z naravo.

Sodelovali bodo z Osnovno šolo Mežica ter Vrtcem Mežica, da ne bo prikrajšana mladina oz. otroci, ki se tabora ne bodo udeležili. Sodelovali bodo tudi z MCM ker želijo projekt usmeriti čimbolj medgeneracijsko ter se približati tudi drugim ranljivim skupinam. Njihovo mnenje je, da nihče ne sme biti prikrajšan za možnost učenja, spoznavanja novih stvari, predvsem pa ne za možnost pristnega stika z naravo.

 

Celotni opis operacije:

Prijavitelj operacije: Društvo upokojencev Prevalje

 

Partnerji: Občina Prevalje

 

Izvedba operacije: 1. 4. 2023 – 30. 11. 2023

 

Društvo Upokojencev Prevalje želi, ob podpori občine, omogočiti svojim članom, splošno vsem občanom in članom društev upokojencev Mežiške doline, da bi imeli urejen prostor za aktivnosti in druženje na prostem.

Izvedba predlagane operacije v okviru katere bo izdelano rusko kegljišče z nadstreškom ob stavbi Društva upokojencev Prevalje bo omogočila:

  • Več dni aktivnosti na prostem, na svežem zraku, ne glede na letni čas in vreme.
  • Urejeno rekreativno površino za starejše in ostale generacije, tudi za invalide in ranljive skupine, saj bo dostopno tudi z invalidskim vozičkom.

Skozi aktivnosti operacije bomo izboljšali kakovost življenja prebivalk in prebivalcev občine, vključenost v skupnost in večjo povezanost, zagotovitev zdravja za starejšo populacijo, dostopnost športnih iger na prostem.

 

Celotni opis operacije:

Prijavitelj operacije:  Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem

 

Partner: Mladinski svet Ravne na Koroškem

 

Izvedba operacije: 1. 4. 2023 – 30. 9. 2023

 

Učni čebelnjak na Piglu je bil postavljen leta 2015 in je v tem času v okviru dneva odprtih vrat čebelnjaka gostil 6 generacij ali z drugimi besedami preko 400 osnovnošolskih in vrtčevskih otrok.

V letu 2022 so čebelarji, v okviru dneva vseslovenskega sajenja medovitih rastlin, pričeli sodelovanje s taborniki Rod koroški jeklarji s katerimi so posadili medovite rastline, pobrali smeti po okolici čebelnjaka ter celotnega pobočja Pigla. Seveda pa so taborniki tudi podrobneje spoznali delo čebelarja in življenja čebel kar jim je predstavil skrbnik čebelnjaka. Dan vseslovenskega sajenja medovitih rastlin in čistilno akcijo bodo organizirali tudi v naslednjih letih in k temu povabili krajane Javornika vseh starosti.

Krajani so v preteklosti že izrazili željo po aktivnem sodelovanju z društvom s katerim bi dali svojim hobijem (ljubezen do rož in narave…) dodaten pomen. V letu 2023 so pričeli sodelovanje z Mladinskih svetom Ravne na Koroškem. V prihodnosti z velikim veseljem pričakujejo tudi prve obiskovalce doma starostnikov, ki bo v bližini, da jim bodo lahko predstavili svoje delo in jim malce popestrili vsakdan.

Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem si je torej zadalo cilj povezati vse generacije in jim skozi različne dogodke in teme predstaviti pomen čebelarstva, čebel in drugih opraševalcev, pomena naravnih opraševalcev za oskrbo s hrano, pomena neokrnjene narave itn. Da bi bilo naše delo čimbolj učinkovito in čimbolj razumljivo tudi za mlajše generacije moramo vsebine podajati tudi v digitalni obliki, ki je predvsem mlajšim generacijam bolj domača in uporabiti novejša digitalna gradiva, ki so na razpolago.

 

Celotni opis operacije:

Prijavitelj operacije:  Kulturno izobraževalno društvo Radovednež

 

Partnerji: Koroški mladinski kulturni center Kompleks in Občina Ravne na Koroškem

 

Izvedba operacije: 1. 6. 2023 – 31. 5. 2024

 

Bukvarna Radovednež na Ravnah na Koroškem beleži desetletje delovanja. Da bi ohranili bralno kulturo, so pred petimi leti vzpostavili knjižno omaro, pred tremi leti pa še drugo takšno omaro v centru mesta. V letošnjem letu pa želijo vzpostaviti knjižne omare tudi v občinah Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Partnerstvo želi tudi omogočiti kakovostno glasbeno vadbo in nastope mladim, ter vzgajanje celotne populacije skozi načela ponovne uporabe.

 

Celotni opis operacije:

Prijavitelj operacije: Društvo Altra – Odbor za novosti v duševnem zdravju

 

Partnerji: CSD Koroška in Planinsko društvo Mežica

 

Izvedba operacije: 1. 4. 2023 – 30. 10. 2023

 

Operacija se bo izvajala v okviru enote Društva Altra, ki ima prostore na Prevaljah (administrativni in pripravljalni del), medtem ko se bo izvedbeni del izvajal na lokacijah v okolici Ivarčkega jezera, Mlinarski poti, v naselju Šentanel, na območju Polene, ob Meži do kmetije Kajžar, na območju Koprivne.

Povod za operacijo je bil povečan obseg stisk in težav v duševnem zdravju v zadnjih letih, ki so izrazite tudi na področju Mežiške doline. Pot do boljšega zdravja in počutja je dokazano mogoče doseči s sprehodi po gozdu in v naravi, metoda vodena gozdna kopel pa je v tujini že precej uveljavljena in izhaja iz širšega koncepta t.i. zelena skrb. Pozitivni učinki gozda in narave na duševno zdravje so zmanjševanje stresa, večja sposobnost osredotočenja in koncentracije, povečanje kognitivnih sposobnosti.

 

Celotni opis operacije: