maj 2021

1. Javni poziv za izbor operacij LAS Mežiške doline

Lokalna akcijska skupina LAS Mežiške doline dne 19. 12. 2016 objavlja 1. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Mežiške doline, v programskem obdobju 2014 – 2020  sofinanciranih iz skladov ESRR in EKSRP, na območjih občin Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.