Člani LAS

Na ustanovni skupščini 9.10.2015 je bila podpisana Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva LAS Mežiške doline.

JAVNI SEKTORZASEBNI SEKTORGOSPODARSKI SEKTOR
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEMZDRUŽENJE ZA OHRANJANJE RUDARSKE DEDIŠČINE SLOVENIJERRA KOROŠKA regionalna razvojna agencija za Koroško regijo, d.o.o.
OBČINA MEŽICA
PLANINSKO DRUŠTVO MEŽICA
A. L. P. PECA podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline d.o.o.
OBČINA PREVALJEDRUŠTVO KOROŠKI MEDGENERACIJSKI CENTEROBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA RAVNE NA KOROŠKEM
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEMKOROŠKI MLADINSKI KULTURNI CENTER KOMPLEKSNOV'NA RAZVOJ razvoj lokalnih skupnosti d.o.o.
CENTER ZA SOCIALNO DELO RAVNE NA KOROŠKEM
ZAVOD ZA GLASBENO SPROŠČANJE ZVOČNI VRTZadruga ZRaven, kulturna zadruga gledališča, glasbe, kulture hmelja in skodelica kavnih zrn, z.o.o
DOM STAREJŠIH NA FARIDRUŠTVO TABORNIKOV ROD KOROŠKIH JEKLARJEV RAVNE NA KOROŠKEMDobrote z.b.o. – proizvodnja, predelava in prodaja kmetijskih izdelkov
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod CeljeKOROŠKI RADIOKLUB FRANJO MALGAJ RAVNE NA KOROŠKEMPODZEMLJE PECE, podjetje za razvoj turistične in muzejske dejavnosti, d.o.o.
KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE NA KOROŠKEMKULTURNO DRUŠTVO KOROŠKIH LIKOVNIKOVBIO-TOP raziskave, razvoj in izobraževanje d.o.o.
ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI RAVNE NA KOROŠKEMDRUŠTVO SRČNIH BOLNIKOV KORONARNI KLUB MEŽIŠKE DOLINETRUECAD podjetje za razvoj CAD opreme in multimedijo d.o.o.
KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ
PLANINSKO DRUŠTVO RAVNE NA KOROŠKEMXHORIZONT.COM, SPLETNE IN INFORMACIJSKE STORITVE, JOHN-ALEKSANDER JAZBEC S.P.
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJEDRUŠTVO KMETIC MEŽIŠKE DOLINEMESARIJA, GOSTINSTVO LEČNIK, ALOJZ LEČNIK S.P.
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVEMLADINSKI SVET RAVNE NA KOROŠKEMPROGRAMSKE IN SPLETNE STORITVE, SI-TEAM CREATIONS, BOŠTJAN GORENŠEK S.P.
ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA KOROŠKONARDA - Kareta Turizem, trgovina, turizem in storitve d.o.o.
DRUŠTVO ZA TURIZEM IN ŽIVLJENJE – SOLZICE RAVNEKOROŠKA KMETIJSKO-GOZDARSKA ZADRUGA z.b.o.
DRUŠTVO ALTRA – ODBOR ZA NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU
SADJARSKO DRUŠTVO MEŽIŠKE DOLINE
MLADINSKO ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO ŽERJAV
ŠPORTNA ZVEZA ČRNA NA KOROŠKEM
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV ČRNA NA KOROŠKEM
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV RAVNE NA KOROŠKEM
Marko Pahor
Zdravko Šapek
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE MEŽIŠKA DOLINA
ČEBELARSKO DRUŠTVO RAVNE NA KOROŠKEM
Skupaj: 12Skupaj: 24Skupaj: 14

Dne 28. 2. 2020 se je h pogodbenemu partnerstvu kot 50. član pridružilo Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem.

AKTI PARTNERSTVA