E-opraševalec

Zadnje novice

Prijavitelj operacije:  Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem

 

Partner: Mladinski svet Ravne na Koroškem

 

Izvedba operacije: 1. 4. 2023 – 30. 9. 2023

 

Učni čebelnjak na Piglu je bil postavljen leta 2015 in je v tem času v okviru dneva odprtih vrat čebelnjaka gostil 6 generacij ali z drugimi besedami preko 400 osnovnošolskih in vrtčevskih otrok.

V letu 2022 so čebelarji, v okviru dneva vseslovenskega sajenja medovitih rastlin, pričeli sodelovanje s taborniki Rod koroški jeklarji s katerimi so posadili medovite rastline, pobrali smeti po okolici čebelnjaka ter celotnega pobočja Pigla. Seveda pa so taborniki tudi podrobneje spoznali delo čebelarja in življenja čebel kar jim je predstavil skrbnik čebelnjaka. Dan vseslovenskega sajenja medovitih rastlin in čistilno akcijo bodo organizirali tudi v naslednjih letih in k temu povabili krajane Javornika vseh starosti.

Krajani so v preteklosti že izrazili željo po aktivnem sodelovanju z društvom s katerim bi dali svojim hobijem (ljubezen do rož in narave…) dodaten pomen. V letu 2023 so pričeli sodelovanje z Mladinskih svetom Ravne na Koroškem. V prihodnosti z velikim veseljem pričakujejo tudi prve obiskovalce doma starostnikov, ki bo v bližini, da jim bodo lahko predstavili svoje delo in jim malce popestrili vsakdan.

Čebelarsko društvo Ravne na Koroškem si je torej zadalo cilj povezati vse generacije in jim skozi različne dogodke in teme predstaviti pomen čebelarstva, čebel in drugih opraševalcev, pomena naravnih opraševalcev za oskrbo s hrano, pomena neokrnjene narave itn. Da bi bilo naše delo čimbolj učinkovito in čimbolj razumljivo tudi za mlajše generacije moramo vsebine podajati tudi v digitalni obliki, ki je predvsem mlajšim generacijam bolj domača in uporabiti novejša digitalna gradiva, ki so na razpolago.

 

Celotni opis operacije:

Več novic