Druga knjiga

Zadnje novice

Prijavitelj operacije:  Kulturno izobraževalno društvo Radovednež

 

Partnerji: Koroški mladinski kulturni center Kompleks in Občina Ravne na Koroškem

 

Izvedba operacije: 1. 6. 2023 – 31. 5. 2024

 

Bukvarna Radovednež na Ravnah na Koroškem beleži desetletje delovanja. Da bi ohranili bralno kulturo, so pred petimi leti vzpostavili knjižno omaro, pred tremi leti pa še drugo takšno omaro v centru mesta. V letošnjem letu pa želijo vzpostaviti knjižne omare tudi v občinah Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. Partnerstvo želi tudi omogočiti kakovostno glasbeno vadbo in nastope mladim, ter vzgajanje celotne populacije skozi načela ponovne uporabe.

 

Celotni opis operacije:

Več novic