Postavitev tradicionalne ročne kovačnice (EKSRP)

Zadnje novice

Prijavitelj:  Občina Ravne na Koroškem

Partnerji: Koroški pokrajinski muzej, Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem

Trajanje operacije:

1. Faza: 01. 12. 2020 – 31. 08. 2021

2. Faza: 01. 02. 2021 – 31. 01. 2023

 

Muzej železarstva, Štauharija, skrbi za prikaz bogate kulturne dediščine na Ravnah na Koroškem. Učinki vključitve tradicionalne ročne kovačnice v muzejsko ponudbo bodo vidni predvsem preko razširitve, popestritve in dviga kakovosti muzejske dejavnosti, odprle se bodo možnosti oblikovanja novih integralnih turističnih, kulturnih in naravnih produktov in v razvoju drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih delovnih mest in povečanem številu prihodov turistov in drugih obiskovalcev. Posredno bodo opazni tudi pozitivni vplivi na boljšo prepoznavnost Občine Ravne na Koroškem in Koroške regije.

 

Celotni opis operacije:

Več novic