Fit za življenje 2 (EKSRP)

Zadnje novice

Prijavitelj: Judo klub Ravne na Koroškem

Partnerji: ŠC Ravne na Koroškem – Gimnazija Ravne, Nov’na razvoj d.o.o., Društvo sožitje – društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Mežiške doline

Trajanje operacije:

1. Faza: 1. 2. 2021 – 30. 5. 2021

2. Faza: 1. 6. 2021 – 30. 9. 2022

 

Fit za življenje 2 gradi na pozitivnih izkušnjah izvedbe prve operacije v letih 2019/2020. Osrednji namen operacije je krepitev zdravega in aktivnega življenjskega sloga ter dostopnosti prostočasnih programov za različne skupine prebivalcev Mežiške doline in promocija okolju prijaznih pristopov pri organiziranju prostočasnih aktivnosti. Operacija naslavlja več konkretnih izzivov, povezanih z gibanjem in športom, ki so bili opaženi med izvedbo prve operacije. Pripravljeni in izvedeni bodo celostni programi počitniških aktivnosti za otroke. Usposobljeni bodo trenerji za izvedbo inkluzivnega juda – programa namenjenega osebam z omejitvami. Za starejše občane bo izveden tečaj varnega padanja, saj so poškodbe pri padcih vedno bolj pogoste. Pripravljena bo kampanja ozaveščanja staršev, trenerjev, mladih športnikov in širše javnosti o pomenu ustrezne prehrane mladih športnikov.

 

Celotni opis operacije:

Več novic