Zaključen izbirni postopek za potrditev operacij na 4. javnem pozivu LAS Mežiške doline

Zadnje novice

Na 4. Javni poziv LAS Mežiške doline, ki se je zaključil 31. januarja 2023, je prispelo 13 vlog. Ocenjevalna komisija je opravila svoje delo in podala poročilo o rezultatih ocenjevanja vlog Upravnemu odboru LAS Mežiške doline. Upravni odbor je na svoji 35. redni seji potrdil devet najbolje ocenjenih operacij, ki bodo sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Potrjene operacije bodo posredovane v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Več novic