Skupaj za varni jutri

Zadnje novice

Prijavitelj: LAS Mežiške doline

Partnerji na območju LAS: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica in Območna Obrtno-Podjetniška zbornica Ravne na Koroškem, A.L.P. Peca, d.o.o.

Partnerji: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS PPD), LAS Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK), Partnerstvo LAS Zasavje, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS  STIK)

Trajanje operacije:

  1. Faza: 1. 8. 2021 – 31. 5. 2022
  2. Faza: 1. 6. 2022 – 31. 12. 2022
  3. Faza: 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023

Partnerstvo petih LAS podpira pobudo, da bi naj v prihodnosti Slovenija v celoti postala mreža javno dostopnih AED aparatov z usposobljenim prebivalstvom, ki bo te  aparate znalo tudi uporabiti, ko bo to potrebno. Gre za pobudo in prizadevanja, da se omogoči pridobivanje novega znanja ali obnavljanje obstoječega znanja na področju temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in uporabe AED (automated external defibrillator) čim širšemu krogu ljudi, na območju petih sodelujočih LAS.

Z izvajanjem aktivnosti operacije želimo prebivalstvo (širšo javnost/laike – zajeti čim več ciljnih skupin) poučiti in usposobiti za hitro in učinkovito pomoč ob srčnem zastoju. S tem bomo bistveno izboljšali kvaliteto in varnost življenja na območjih sodelujočih LAS. Skupina strokovnjakov z vseh sodelujočih območij bo združila znanje in izkušnje ter pripravila program usposabljanja za laike, ki se bo potem tudi izvajal na vseh vključenih območjih.

Del našega prizadevanja za dosego pozitivnih učinkov na vse območjih sodelujočih LAS bo tudi izvajanje programa »Razmigajmo se za trajnostno mobilnost«.

Strokovna skupina, sestavljena iz strokovnjakov s vseh vključenih območij, bo aktivno sodelovala skozi celotno izvedbo operacije sodelovanja, svoje delo in poslanstvo pa bo nadaljevala tudi po zaključku operacije in s tem zagotovila, da se bo teorija in praksa nadgrajevala na sodelujočih območjih in širila tudi na nova območja, kjer so potrebe enake, vendar nimajo dovolj aktivnih posameznikov, ki bi lokalne akterje spodbudili k vključevanju v tovrstne operacije sodelovanja.

 

Več novic