Operacije v izvajanju

Zadnje novice

V okviru LAS Mežiške doline se trenutno izvajajo naslednje operacije:

Brezplačni prevozi za starejše in invalide

Prijavitelj operacije: Občina Ravne na Koroškem

Partner: Društvo Koroški medgeneracijski center

Predmet operacije je zagotovitev brezplačnih prevozov za starejše in gibalno ovirane občane. S tem projektom želimo starejšim kot tudi gibalno oviranim občanom omogočiti več mobilnosti. Hkrati želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših in gibalno oviranih prebivalcev iz predvsem manjših, odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avtomobila ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo svojih domov in se ne morejo aktivno vključevati v družbeno življenje.

 

Čebela BERE med!

Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline

Partnerji: Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Občina Ravne na Koroškem, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Raznolikost podeželja in LAS Mislinjske in Dravske doline.

Operacija predstavlja doprinos k razvoju Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, k povečanju njihovih vsebin ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. Z operacijo sodelovanja želimo med otroke in posledično na njihove starše prenesti zavedanje o pomenu čebel za naše okolje.

 

Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline

Partnerji: A.L.P. Peca, d.o.o., LAS s CILjem, LAS Goričko 2020, LAS pri dobrih ljudeh 2020

Namen operacije je omogočiti brezplačno digitalno opismenjevanje ciljnih skupin na podeželju, saj pogosto nimajo možnosti pridobiti novih znanj, potrebnih za olajšanje vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta. V okviru operacije bomo izdelali spletno stran z interaktivnim zemljevidom, kjer bodo ponudniki lahko predstavili svoje kmetije, ponudbo, ter vsebine urejali sami tudi po koncu operacije.

 

Fit za življenje 2

Prijavitelj operacije: Judo klub Ravne na Koroškem

Partnerji: Partnerji: ŠC Ravne na Koroškem – Gimnazija Ravne, Nov’na razvoj d.o.o., Društvo sožitje – društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Mežiške doline

Osrednji namen operacije je krepitev zdravega in aktivnega življenjskega sloga ter dostopnosti prostočasnih programov za različne skupine prebivalcev Mežiške doline in promocija okolju prijaznih pristopov pri organiziranju prostočasnih aktivnosti.

 

Tržnice za lokalno in domače

Namen operacije je spodbujanje razvoja ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih, dvigniti nivo samooskrbe z vzpostavitvijo mreže ponudnikov in uporabnikov lokalno pridelane hrane v dolini. Osnova za to pa je, da se na tržnice privabi čim več lokalnega prebivalstva, obiskovalcev in turistov.

 

 

 

Več novic