Varno v nov jutri (EKSRP)

Zadnje novice

Prijavitelj: Prostovoljno gasilsko društvo Ravne na Koroškem

Partnerji: Koroški gasilski zavod Ravne na Koroškem, Društvo Koroški medgeneracijski center

Trajanje operacije:

1. Faza: 1. 3. 2021 – 30. 9. 2021

2. Faza: 1. 10. 2021 – 1. 10. 2022

 

V podeželskih mestih članstvo prostovoljnih gasilskih društev trenutno temelji na starejših članih, zato je za uspešno delovanje v prihodnosti nujno potrebno privabiti nove, mlajše člane.  Tempo življenja je v današnjih časih žal postal hiter, delovni časi so pogosto raztegnjeni preko celega dneva. Združevanje službenih in družinskih obveznosti je oteženo, dodajanje prostočasnih aktivnost pa težko izvedljivo. Z opremo kotička za otroke bo PGD omogočilo, da lahko prostovoljni člani še naprej opravljajo družbeno izjemno koristna dela, medtem ko njihovi otroci preživljajo kvaliteten prosti čas ob druženju med sabo in se hkrati naučijo pomembnih življenjskih modrosti od starejših članov. Varstvo otrok članom društva omogoča širitev svojih dejavnosti kot so npr. prikaz plinske in maščobne eksplozije, ozaveščanje prebivalstva o nevarnosti kurjenja v naravi… Koroški gasilski zavod bo v okviru operacije izvajal izobraževanje za zaposlene v javnih zavodih in društvih o pravilnem postopanju v primeru splošne nevarnosti (evakuacija), usposabljal za rokovanje z ročnim gasilnim aparatom v primeru začetnega požara in sodeloval pri prikazu plinske in maščobne eksplozije.

Koroški medgeneracijski center nastopa v operaciji kot pomočnik pri socialni aktivaciji tistih gasilcev, ki zaradi zdravstvenih ali starostnih omejitev ne morejo več opravljati dela operativnega gasilca, a s pravilnim strokovnim pristopom še vedno lahko opravljajo zelo pomembna družbeno koristna dela na področju požarne varnosti. V okviru operacije bo urejen mladinski kotiček v prostorih Koroškega medgeneracijskega centra, ga opremili s pohištvom in z IKT, oblikovali in vzpostavil spletno stran, kjer so mladim in tudi vsem ostalim na voljo vse informacije o aktivnostih KMC-ja in osveščali najmlajšo populacijo o požarni varnosti na njim prilagojen način z uporabo v ta namen izdelane interaktivne slikanice in delovnih listov.

 

Celotni opis operacije:

Več novic