Spodbujanje podjetnosti in aktiviranje lokalnih človeških potencialov v Mežiški dolini

Zadnje novice

Operacija spodbuja podjetnost, podjetniško kulturo, inovativnosti in ustvarjalnosti prebivalcev Mežiške doline, s poudarkom na aktivaciji mladih.

Operacija bo doprinesla k ohranjanju obstoječih delovnih mest v malem gospodarstvu in soustvarjanju pogojev za nastanek novih delovnih mest.

Več novic