Ureditev mestnih tržnic v Mežiški dolini (EKSRP)

Zadnje novice

Prijavitelj: LAS Mežiške doline

Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem in A.L.P. Peca, d.o.o.

Trajanje operacije: 7. 9. 2017 – 31. 5. 2018

Z investicijami v okviru operacije so bili zagotovljeni osnovni pogoji za trženje lokalnih pridelkov in proizvodov v štirih krajih v Mežiški dolini. Načrtovane  aktivnosti so spodbudile razvoj ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih in storitvah za večjo trajnostno lokalno samooskrbo v Mežiški dolini.

V okviru operacije sta bili  zgrajeni novi tržnici na Prevaljah in v Mežici. V Črni na Koroškem sta bili na novo urejeni dve prodajni lokaciji v Žerjavu in Rudarjevem. Dodatno pa so bili  urejeni tudi prostori tržnice na Ravnah na Koroškem.

Cilji operacije:

  • vzpostaviti osnovne pogoje za trženje lokalnih pridelkov in proizvodov v mestih in s tem spodbuditi razvoj ponudbe in povpraševanja po lokalnih proizvodih in storitvah za večjo trajnostno lokalno samooskrbo ter za boljši ekonomski položaj območja in nova delovna mesta,
  • oživitev dogajanja v mestnih jedrih – vzpostaviti pogoje za povezovanje in zbiranje vseh generacij s celotnega območja doline (preprečevanje socialne izključenosti določenih ciljnih skupin),
  • povezanost štirih mestnih tržnic (model delovanja tržnic).

Več novic