Kovačnica idej, partnerstev in produktov

Zadnje novice

Na območju Mežiške doline so ob prijavi operacije obstajala samo tri socialna podjetja. Cilji operacije so okrepiti položaj socialnega podjetništva, aktivirati težje zaposljive osebe, izboljšati enakopravnost moških in žensk in ustvariti nova delovna mesta.

Za dosego ciljev se bodo izvedle številne delavnice, izobraževanja in predstavitve dobrih praks, kjer bodo o svojih izkušnjah spregovorili strokovnjaki na svojih področjih. Udeležencem bo omogočeno iskanje iskanje potencialnih partnerjev iz javnih, zasebnih in gospodarskih resorjev s sodelovanjem v aktivnostih operacije.

Več novic