Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

Zadnje novice

Prijavitelj operacije: LAS Mežiške doline

Partnerji: LAS s Ciljem, LAS Mežiške doline, LAS Goričko 2020 in LAS pri dobrih ljudeh 2020
Vrednost operacije: 94.080,45 EUR
Vrednost sofinanciranja (EKSRP): 76.677,56 EUR

Izvedba operacije:

1. FAZA: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2018
2. FAZA: 1. 1. 2019 – 30. 4. 2020
3. FAZA: 1.5.2020 – 31.7.2021

Operacija sledi tako izobraževalnim potrebam ciljnih skupin na podeželju, kot tudi ozaveščanju o ohranjanju in varovanju narave, ter sledi načelom trajnostnega razvoja. Kmetje na visoko ležečih kmetijah pogosto nimajo časa in sredstev za pridobitev modernega IKT znanja, zato se je v okviru operacije nakupila oprema za premično učilnico. Brezplačna izobraževanja po vseh naseljih na območju LAS udeležencem omogočajo krajšo pot do novih znanj. Računalniška izobraževanja v sklopu operacije so bila, zaradi specifike potencialnih udeležencev zastavljena tako, da bodo pripomogla tako k povečevanju možnosti za zaposlovanje, kakor tudi za olajšanje vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta (eUprava, eDavki, spletno bančništvo). V izobraževanja smo vključili ekološko in precizno kmetovanje ter sledili evropskim smernicam s tega področja. Ob sodelovanju izkušenih strokovnih sodelavcev, bomo svoje izkušnje prenašali med območji, hkrati pa smo svoje dosedanje izkušnje nadgradili in pripravili inovativni program za dvig nivoja računalniške in digitalne pismenosti. Dolgoročno bomo povezali ponudnike in kmete iz območij vseh sodelujočih LAS. V okviru operacije je bila izdelana spletna stran z interaktivnim zemljevidom, kjer lahko ponudniki predstavijo svoje kmetije, ponudbo, ter vsebine urejajo sami tudi po koncu operacije.

V spodnjem dokumentu so opisani različni sklopi, med katerimi lahko izbirajo udeleženci izobraževanj:

Več novic